Importní rozhraní manuál - Struktura odpovědi

Struktura odpovědi

Všechny metody vrací strukturovaný výstup, který tvoří položky output(výstupní data), status(kód odpovědi), statusMessage (textová reprezentace odpovědi).

	struct {
		[status] => 200,
		[statusMessage] => ’OK’,
		[output] => array( )
	}

Obecně platí, že význam návratových kódů je podobný jako u HTTP protokolu, tedy 2xx (kód je v intervalu 200-299) informuje o dobře dopadnuvší operaci. Vyšší kódy signalizují chybu, jejichž seznam je uveden zde.