Importní rozhraní manuál - Základní metody

Základní metody

getHash ( client_id as int )

Získání řetězce zvaného sessionId, který je použit pro hashování hesla.

Metoda slouží k získání řetězce pro hashování hesla. Po zavolání s existujícím client_id je vrácen status 200 a v output je sessionId a hashovací klíč. Volá se vždy na začátku relace.

struct
{
	int status 			Status (200=OK
					   	402=Neexistujíci klient
					)
	string statusMessage 		Slovní popis statusu.
	array struct output
	(
		string sessionId 	Identifikace spojení
	)
}

login (session_id as string )

Potvrzení přihlášení.

Metoda login potvrdí session jako autorizovanou. V kladném případě se ověří, že výpočet nového session_id odpovídá očekávání na straně serveru.

Metodě login se předávají parametry session_id z metody getHash. Pozor, session_id už musí být přepočítáno pomocí vzorečku . Softwarový klíč je přidělen administrátorem zvlášt’ pro každého klienta (RK) v závislosti na použitém exportním software, najdete ho v nastavení. Nazpět je vrácen status úspěšnosti.

Bez úspěšně dokončené metody login je celá importní relace ve stavu nepřihlášen a tedy nelze v exportu zakázek pokračovat.

Vrací-li metoda opakovaně 407 Bad session je špatně zadané heslo, importní klíč a nebo client_id u klienta nebo na importním serveru. Je třeba zkontrolovat tyto údaje. Heslo na import si nastavuje klient sám, client_id bylo firmě přiděleno.

struct
{
	int status 			Status (200=OK
					   	402=Neexistujicí klient
						405=Neplatny klíč softwaru
						407=Neplatné pžihlašení
					)
	string statusMessage 		Slovní popis statusu.
	array struct output
	(
	)
}

logout (session_id as string )

Odhlášení od serveru

struct
{
	int status 			Status (200=OK)
	string statusMessage 		Slovní popis statusu.
	array struct output
	(
	)
}