Importní rozhraní manuál - Metody nemovitosti foto

Metody nemovitosti foto

addPhoto( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string, data as struct )

Vložení fotografie k již uloženému inzerátu.

Vstupními parametry jsou advert_id nebo advert_rkid a struktura data:

struct data
{
	binary data 		Vlastní obrázek
	int main 		1=hlavní fotka, 0=ostatní
	int order 		Nepovinné pořadí v rámci vedlejších fotek
	string alt 		Nepovinný údaj, popisek obrázku
	int photo_id 		Nepovinný údaj, interní id fotky
	string photo_rkid 	Nepovinný údaj, rkid fotky
}

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifikuje fotografie ( viz úvod). Výstupem je photo_id, které je vhodné si uložit pro mazání fotky. Pokud je vkládána vedlejší fotografie, a přitom není u inzerátu žádná, stává se tato automaticky hlavní fotografií. Pokud je vkládána hlavní fotografie, a přitom u inzerátu již jedna je, stane se vložená fotka fotkou hlavní. Minimální rozlišení fotografie je 480x360 a maximální velikost souboru 500kB. Po překročení této velikosti server vrací chybu a fotografii nezpracuje.

Je možné obrázek pouze editovat, což znamená, že se nepřeukládá vlastní obrázek, pouze se editují jeho parametry (hlavní, pořadí, popisek).

Pro snadnˇejší orientaci se dá vložit photo_rkid, pomocí kterého se pozdˇeji fotka adresuje.

struct
{
	int status 			Status (200=OK
						404=Inzerát nebo fotografie neexistuje
						412=Šířka nebo výška obrazku je příliš malá
						450=Fotka patří k jinému inzeratu
						452=Nejsou vyplněny všechny povinné položky nebo 
						    jsou špatného typu
						476=Není to JPEG/GIF/PNG obrázek
					)
	string statusMessage 		Slovní popis statusu.
	array struct output
	(
		int photo_id 	Číslo fotografie
	)
}

delPhoto( session_id as string, photo_id as int, photo_rkid as string )

Vymazání fotografie.

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifikuje fotografie ( viz úvod). Pokud je mazána hlavní fotografie, hlavní se automaticky stane první vedlejší. Pokud fotografie neexistuje bude vracen status OK (200).

struct
{
	int status 			Status (200=OK
					   	407=Neplatné přihlášení
						452=Nejsou vyplněny všechny povinné položky nebo 
						    jsou špatného typu
					)
	string statusMessage 		Slovní popis statusu.
	array struct output
	(
	)
}

listPhoto( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string )

Výpis fotografie existujícího inzerátu

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifikuje fotografie ( viz úvod). V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje strukturu (viz níže). Fotografie jsou seřazeny podle pořadí (atribut order) a v tomto pořadí se ukazují i na webu.

struct
{
	int status 		Status (200=OK
						404=Inzerát nebo fotografie neexistuje
					   	407=Neplatné přihlášení
						452=Nejsou vyplněny všechny povinné položky nebo 
						    jsou špatného typu
					)
	string statusMessage 		Slovni popis statusu.
	array struct output
	(
		int photo_id 		Interní id fotografie
		string photo_rkid 	Id fotografie realitky
		int main 		Hlavní fotografie (1=ano, 0=ne)
		int order 		Pořadí (1=hlavní, 2..50=pořadí)
	)
}