Importní rozhraní manuál - Datové typy

Datové typy

int <int>42</int> Celé číslo.
double <double>42.20</double> Číslo s plovoucí řádovou čárkou
bool <int>1</int> Logická hodnota ano/ne, kompatibilní s int (0,1)
string <string>Prodej chaty</string> Řetězec tisknutelných znaků
date <datetime>20140101T00:00:00</datetime> Datum - Ymd\T00:00:00
datetime <datetime>20140101T14:12:30</datetime> Datum a čas - Ymd\TH:i:s
codebook <int>3</int> Odpovídá typu int, jen má pojmenované hodnoty
multiselect <int>010101</int> Pole intů, každý prvek symbolizuje zaškrtnutou položku. Pozice znaku určuje hodnotu číselníku a hodnota znaku na dané pozici určuje, zda je tento prvek přítomen a nebo nikoli. Pozice se počítají od nuly.
base64 <base64>ahXwx.....IclM==</base64> base64 encoded data, například obrázek